bootstrap theme

KeyCreator

Vlecad bvba exclusief verdeler KeyCreator BeNeLux.

Het KeyCreator (vroegere CADKEY) is gekend als een flexibele en gebruiksvriendelijke CAD/CAM software. KeyCreator is blijven verder bouwen op de fundamenten van CADKEY.

KeyCreator combineert de meest recente technologie met CADKEY's legendarische veelzijdigheid, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. KeyCreator is een innovatieve CAD/CAM oplossing om de problemen, waar ontwerpers dagelijks mee geconfronteerd worden, onderuit te halen.

Koppel KeyCreator met KeyShot voor uw ontwerp tot leven te brengen!

Website KeyCreator

EasyCam

EasyCAM is een CAM module voornamelijk gericht naar de houtverwerkende industrie.

EasyCAM is als een "AddOn" geïntegreerd in het CAD- systeem KeyCreator, waardoor de gebruiker steeds in dezelfde omgeving blijft voor zowel het het tekenwerk als voor het programmeren (aanmaken van CNC- programma's).

EasyCAM combineert de krachtige 2D/3D tekenfunctionaliteit van KeyCreator, met specifieke CAM- functies, zoals 3-, 5-assig frezen / boren / zagen, hoofd- en onderprogramma techniek. De CAM gegevens worden in het zelfde formaat opgeslagen als de tekening, zodat er maar 1 bestand te onderhouden is.

De CAM- data is ook associatief, dit wil zeggen dat indien de geometrie wijzigt ook het resulterend CNC- programma wijzigt.

- Aanmaken van 2D/3D in- en uitloop elementen :
In een dialoogvenster wordt het type van in/uitloop ingegeven waarbij de verschillende parameters gedefinieerd kunnen worden. Deze kunnen aangevinkt worden waarbij de respectievelijke waardes gewaarborgd worden, of deze zijn variabel en worden bepaald op het ogenblik dat de in/uitloop elementen getekend worden. Dit is een krachtige functie die op prijs gesteld wordt door de vele EasyCAM gebruikers.

- Verticaal- / horizontaal- / 5-assig- / meergat boren :

Zowel verticale, horizontale als boorcontouren voor meergat- booraggregaten worden ondersteund. In een dialoog met de gebruiker wordt het aanmaken van boorcontouren een eenvoudige zaak. Er kan tevens ook gebruik gemaakt worden van voorgedefinieerde boorpatronen. Bvb. het opvullen van boorgaten tussen een begin en eindgrens waarbij gebruik gemaakt wordt van het 32 mm of 64 mm raster

- 2.5D/3D zagen Zoals in vele EasyCAM functies wordt ook hier in een dialoog met de gebruiker de positie van het zaagblad en de hoek (indien 5-assig zagen) van het zaagblad ten opzichte van het zaagvlak bepaald. Ondanks de vrij doorgedreven automatisering in de zaagfunctie kunnen alle parameters op elk moment aangepast worden zodat een optimale zaagcontour aangemaakt kan worden.

- Kamerfezen 2D/3D (3D enkel in 1 vlak) Bij het kamerfrezen moet een buitencontour aangegeven worden waarbij, indien gewenst, ook één of meerder eilanden gedefinieerd kunnen worden. Deze functie gaat volledig zelfstandig de werktuigbaan berekenen, afhankelijk van de gedefinieerde werktuigen. Er kan gebruik gemaakt worden van de zig-zag of de spiraal methode. De kamer kan stapsgewijs uitgediept worden.

- Semi- automatisch nesten EasyCAM patronen worden met een sleep- beweging in een plaat gepositioneerd. Deze functie tast continu de grenzen af van de (steeds kleiner wordende) beschikbare ruimte. Tijdens deze sleep- operatie heeft de gebruiker verschillende opties ter beschikking om het patroon optimaal te plaatsen, zoals aligneren en roteren.

- Editeren van werktuigbanen Op een vrij unieke manier kunnen de CAM- gegevens van de in KeyCreator getekende of geëmporteerde contouren gewijzigd worden. Voornamelijk bestaan deze wijzigingen uit het veranderen van de dieptes en snelheden. Samen met het kamerfrezen wordt deze functie frequent gebruikt om met de CNC- machine eerst het voorbereidend "steek"- werk te doen. De contouren worden zodoende zichtbaar. De afwerking van het steekwerk wordt vervolgens met de "hand" gedaan.